Onsdag 18. august 2010

 

 Foto: Tom garman Bjørnsen og Leni Nilsen
 

 

drømmeføre på otra denne kvelden