Kammerat-redning 29. mai 2013

 

 

 

Foto: Andreas Johnsen og Bjarne Johanson