Flekkerøy Padleklubb

Alsviga   4625 Flekkerøy   Bankkonto: 3000 12 03114

tlf. 381 00 379


Årsrapporter

 

Gi grasrotandelen til org. nr. 993 510 173   Se statistikken her..

 

 

 

 

Hold deg
oppdatert:

 

Startside

 

 

VEDLEGG - PROTOKOLLER - PAKKELISTER

 

ÅRSMØTER:

 

Protokoll 2017 - Rapport for 2016

Protokoll 2016 - Rapport for 2015

Protokoll 2015 - Rapport for 2014

Protokoll 2014 - Rapport for 2013

 

 

 

STYREMØTER:

 

 

 

PAKKELISTER:

 

 

 

Årsmøte 2010


Årsmøtet i Flekkerøy Padleklubb ble greit gjennomført. Kun 8 voksne / stemmeberettige, men hele 16 gutter fant det interessant å komme..
Alt gikk ”uhøytidelig” og raskt unna. Klubbens leder, Rita Andersen, ble valgt som dirigent og klubbens sekretær, Jan Rune, skreiv protokollen. Den blir lagt ut på denne sida seinere. Leni Nilsen leste opp styrets rapport for 2009.

Nytt styret er: Jan Rune Johnsen, Anna Stray, Jan Magne Henriksen, Leni Nilsen ( disse 4 var ikke på valg), samt Rita Andersen (gjenvalg) og Bjarne Johanson.
Styret konstituerer seg på første møte i mars.
Leif Nilsen fortsetter som materialforvalter, Grete Liane som kasserer ( 10. året nå !!) og Annette Jakobsen er revisor.
Mange, mange takk for flere års innsats til Grethe Nilsen og Jonny Reinersten. Disse to går ut av styret, men vi vet vi kan spørre dem….

20 medlemmer hadde klart ett av kravene til DISTANSEPOKALEN 2009 og de fleste var tilstede for å få den høytidelig overrekt.

Pizzabakeren kom og leverte 7 store pizzaer til oss !! Isabella til dessert.

Kvelden ble avsluttet med den alltid like populære padleutgaven av ”stol-leken”. Alle står i ring og den som har padleåra når musikken stanser, må ut…
Lek blir fort alvor, så etter en del uenigheter/omkamper, var det tilslutt Martin Sørensen som vant. Han fikk med seg den lille åra hjem!!

Hilsen Leni
 
NB… Følg med på hjemmesida, for 10.mars ( onsdag etter vinterferien) blir det skitur i regi av padleklubben. Drar tidlig kveld til Strai, Sandrib eller kanskje Aurebekk – Strai (halve hovedturløypa)  hvis vær og føre holder.

Og helga etter påske (9. – 11. april) er det tilbud om helgetur fra hytte til hytte i Setesdalsheiene for de fra ungdomskolealder og oppover.
 


Flekkerøy Padleklubb 2009
Styrets rapport:


Styrets sammensetning:
Rita Andersen, leder
Leni Nilsen, nestleder
Jan Rune Johnsen, styremedlem
Grethe Nilsen, styremedlem
Jonny Reinertsen, styremedlem
Anna Stray, styremedlem
Jan Magne Henriksen, styremedlem

Andre personer med faste oppdrag:
Grete Liane, kasserer
Leif Nilsen, materialforvalter
Tom Garman Bjørnsen, hjemmesida www.padleklubben.com
Annette Martinsen, revisor
Geir Kristiansen, Astrid Brazel, Grethe Nilsen, valgkomite

- 10.2.2009 ble det holdt årsmøte(19 frammøtte) og 10 årsjubileumsfest (24     medlemmer) i Åshavn med pizza, brus og is.
- Avholdt 4 styremøter og behandlet ca. 25 saker
- Medlemstallet øker fortsatt  – nå 152 medlemmer ( 132 i 2008)
- Klubbens HJEMMESIDE  www.padleklubben.com  som driftes av Tom garman Bjørnsen er mye besøkt. Søn. 10.1.2010 var 52 personer inne. For et år siden (febr. 2009) var det gj.snitt 13 treff pr. dag på hjemmesida. Og pr. i dag mer enn doblet til 31 treff!!  Et tysk par var på øya i høstferien og googlet seg fram til padleklubben. De lånte kajakker en dag og kanoen den andre. Og Inge Jarl gav dem losji på garasjeloftet!!
- 4 infoskriv er i tillegg sendt pr. post til alle medlemmer
- 1 konfirmant har fått gave fra klubben. Padlekrus til kasserer, webmaster, Frank Hansen for overhaling av motoren, Jens Helge og Inge Rypestøl for guiding i Audnaelva, Olav Høiesen for landgangssnekring og alle ikke-medlemmer som deltok på søppelaksjonen våren-09. Sikkert glemt noen….
- Flekkerøyposten har tatt inn stoff om Flekkerøy Rundt, Klubbmesterskapet, Kajakkorientering og KOK stafetten. Og selv laget reportasje om Søppelaksjonen og Frivillighetsprisen til Leni Nilsen.
- Jan Rune, Rita og Leni deltok på kurs i MØTELEDELSE 29.okt. i regi av VAIK.
- Rita og Leni deltok på seminaret ”DEN ENE” 23.nov i regi av VAIK/UiA ; et foredrag om det å sette grenser for ungdommen.
- Leni deltok på kurset: ”Vi diskuterer integrering”, VAIK, 10.febr.2010.
- Leni hadde i vår et møte med Lissa som er leder i Sørlandets Sjekteforening ang. samarbeidet om padlebua.
- Leni er klubbens representant i Flekkerøy Vel si temagruppe om FRILUFTSLIV og GRØNTOMRÅDER.
- Inge Jarl Jakobsen fra Flekkerøy Båtforening og Flekkerøy Padleklubb sendte skriv til Kr.sand Havnevesen okt –07 om fartsbegrensing bl.a i Kjærskilen. Svar er ikke kommet. Sissel Mosby Nilsen som bor på øya er medlem i Småbåthavnutvalget. Hun har sendt brev jan -10 og bedt om positivt svar.
- Klubben har kjøpt 2 brukte kajakkker. Vi har nå 8 kajakker (de gule og/eller hvite), 1 havkajakk, 1 barnekajakk, 1 stk K1, 1 stk K2, 2 padleårer og 10 barneårer til medlemmers disposisjon i padlebua i Alsviga. I tillegg har vi en 14 fots følgebåt m/4 hk motor.
- Utenom det nevnte tyske paret som lånte kajakker av oss, har også KFUK-speidere i Vågsbygd nyttet utstyret vårt. Og KRIK (Kristen Idrettskontakt) Flekkerøy det samme. Varodd Industrier betalte litt leie og hadde padlekurs for personalet 3 kurskvelder våren -09. Ellers benytter en del medlemmer seg av kajakkene kvelder, helger og sommerstid.
- Flytebrygga som Jonny snekret seinhøsten-07 ble tatt i bruk 2008-sesongen. Den har fungert svært bra og vi engasjerte Olav Høiesen til å lage en landgang våren-09. Pengene vi fikk av Flekkerøy Kunst og Kultur sist år ble brukt til denne. Konsulent fra Midt-Agder Friluftsråd var ute for å se på anlegget i høst. Hun ble svært begeistret og gav oss noen nyttige, små tips til forbedringer så bryggeanlegget kan nyttes av funksjonshemmede/rullestolbrukere. Søknad til dette formålet er sendt NIF.
- Materialforvalter Leif fikser stadig på kajakkene som blir mye brukt. 5 stk fikk ”totalrenovering” i høstferien.
- Inge Jarl må også i år takkes for tilsyn av padlebua og bryggeanlegget som han er nærmeste nabo til.
- Klubben har fortsatt status som idrettsskole. Fikk 8.500,- i utviklingsstøtte av NIF. Egen terminliste og budsjett er laget for dette.
- Fikk også i år tildelt LAM-midler.  Kr. 49.114,- for bl.a satsing på tilrettelegging for funksjonshemmede og søppelaksjonen vår.
- Idrettsregistreringen for Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite: Klubben har plikt til å melde inn hvert år og dette er utført.
- 7 av klubbens voksne har nå politiattest. En ordning som ble satt i gang fra 1.109 for alle som skal utføre oppgaver som innebærer tillitts og ansvarsforhold overfor mindreårige.
- Norsk Tipping innførte GRASROTANDELEN i 2009. 16 spillere gav klubben
kr.3008,- .
- Leni Nilsen fikk VEST-AGDER Idrettskrets sin FRIVILLIGHETSPRIS 2009. Det
var første gang prisen ble delt ut. Hun fikk et flott kunstmaleri som ble delt ut av
Helge Andersen, leder i kretsen, på klubbens avslutning i Krageviga i des. Hvert år
skal det deles ut 2 priser. Den andre for 2009 gikk til Jan Rob i Kvinesdal IL.

AKTIVITETER: ( Alle arrangement med tekst og/eller bilder www.padleklubben.com )

- 10 fellestreninger på våren med oppstart 15.april. Denne første treninga startet opp med dugnad for 5 voksne. Flytebrygga og følgebåten på sjøen. Så 11 ivrige  padlere til sesongstart. Veldig god oppslutning helt til skoleslutt. Flere ganger  hadde vi nesten ikke kajakker nok. Og nesten enda flere padlere i høstsesongen som startet opp først i august og til midt i oktober. 10 fellestreninger.

- Skøytekveld ons.11.mars i Tresse en vakker vinterdag med 6 barn og 3 voksne. Dårlig is, men fantastisk fullmåne på hjemveien.

- Vandretur på ski fra hytte til hytte fre.27. – søn. 29.mars. Dette var et arrangement som vi aldri har gjort før i padleklubbens regi, men så vellykket at det gjentas i 2010. 5 jenter, 4 gutter og 5 voksne fikk ei uforglemmelig helg i Setesdalsheiene og nesten 50 km med sekk og ski. Vi overnattet på KOTs hytter Tjønndalen (der bodde vi TRANGT…) og Gaukhei. Turen startet fra Langeid og vi avsluttet på Bortelid. Miljøvennlig reise med ordinær rutebuss.

- SPEEDWAYbanen, søn. 29.mars. De 5 eldste guttene i klubben (15 – 16 åringene) og 2 sjåfører dro til NMK sitt anlegg i Sørlandsparken og boltret seg med 4-hjulinger.

- SØPPELAKSJONEN startet opp ons. 22.april med rundt 40 ivrige plukkere med utgangspunktet Alsviga. Flere stilte opp med båter og biler. Strekningen Biskophavn – NRK-bygget ble grundig renset langs strandsonen. Torsdag 28.mai var vi 17 personer som ryddet i Kniben med utgangspunkt fra Belteviga. Og 8 stk. dro til Asperøya tors. 4.juni hvor det var VILT med søppel. Alle disse 3 kveldene ble avsluttet med grillmat. Ellers er vi imponert og takknemlig for alle utenom padleklubben som stilte opp for å holde  skjærgåren ren rundt øya vår. Det gjelder stifinnerne og småspeiderne, 8.trinn i fysisk aktivitetstime, 6.trinn en skoledag, 9.trinn en gymtime og det samme for en del elever i 10.trinn. Padleklubben spanderte grillmat. Jeger og Fisk ryddet Risleviga og Vågsbygd Seilforening en del bukter i Kniben. De enkeltpersonene uten medlemsskap i klubben som ryddet for oss, fikk ”padlekrus” m/twist som julegave av klubben. I overkant av 400 dugnadstimer ble utført og ca. 400 søppelsekker, et utall av isoporkasser, kanner, hvitevarer, bildekk, sykler, seilbrett, båtvrak osv.osv. ble fjernet fra strandsonen. Vi fikk mediedekning for innsatsen vår. 29.mai var det innslag både i Sørlandssendinga/TV og fvn.TV. Og Flekkerøyposten stilte selvsagt opp. 7.juni ble det sendt søknad om pengestøtte til miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen. De har sendt denne videre og utfordret kommunen.

- Flekkerøy Rundt lør. 6.juni ble arrangert for 8.gang. Stevnegeneral Inge Jarl og 21 deltakere også i år. 7 av disse padlet Flekkeholmen Rundt.  Drømmvær er SOL og STILLE. Fin premieutdeling og arrangementet ferdig kl. 11.00.

- Årets Otrapadling ons. 26. aug ble topp!! Lettskyet og svak SV med tilskying utover kvelden. 3 biler m/tilhengere, 2 biler til og 23 padlere til startstedet på Haus. 8 av de yngste måtte underveis bytte på å padle, for vi hadde ”bare” 19 kajakker. Grilling er tradisjon på Bystranda etter 10 km i elva. 3 av oss padlet videre via Blomsterøya til Sumatra. Måtte hentes der pga mørket.

- AUDNAELVA lør. 29. – søn. 30.aug. 19 deltakere( 5 voksne) og 1 ekstra sjøfør med 4 biler avgårde lørdag formiddag. Regn, kuling og bygevær , men ingen frafall blant de påmeldte. Webmaster Tom kjørte båten sin med all bagasje vestover og fikk nok den tøffeste turen… Traff Jens Helge Rypestøl og sønnen Inge på Vigeland hvor vi leide kanoer av KFUK/KFUM. De var guider for oss i elva første dagen. Fin padletur fra Foss, forbi Vigeland, gjennom sideelv, til sjøen v7Snik og så en god km med kraftig vind i mot til alternativt overnattingssted v/ Underøya .Godt og trygt å ha Tom m/ båt i nærheten. Leirslaging, grilling, tur m/gjemsel, noen badet, noen veltet og gøy stemning innimellom regnbygene. Søndag ble planlagt tur redusert til en time. Avsluttet ved Svinør/Åvik pga været. Spangereidkanalen får vi ha til gode…Bilene ble hentet, kanoene på henger og avslutning med is for alle de barske padlerne!!

- Klubbmesterskapet ons. 9.sept. med 25 deltakere er rekord. Nesten bare barn og ungdom. 200 m og 1 km for disse. 200 m og 2 km for de voksne. MÅ nevnes at Leni slo Inge Jarl for første gang. Nydelig sommervær. Krus med padleklubbens logo i premie til alle.

- Onsdagen etter braket det løs igjen. Klubbmesterskap i KajakkOrientering = FART med ÅRE og KART. Lettskyet og deilig. 25 fra den yngre garde, samt 2 voksne. 3 gutter var sportye og tok kanoen i bruk for å få nok farkoster. Arrangør Leni rodde i jolle og passet på alle i den 3 km lange løypa med 25 poster. Fellesstart i Alsviga og først i mål på Kjerringodden ble Torkel Reinhartsen.

- KOK-stafetten tirs. 22.sept: 6 av klubbens medlemmer er også aktive i orientering. Padleklubben stilte derfor eget 4manns lag i Ravnedalen og kalte seg Team Flekkerøy. Utkledd som Flekkerøyfiskere vant vi beste kostyme, men havnet ellers langt nede på resultatlista.

- DUGNAD lør. 10.10 kl. 10. Og 10 gutter kom, samt 4 voksne. Litt regn skremte ikke gjengen fra en liten padletur før selve dugnaden. Bua ble feiet, kajakkene vasket, følgebåten på brygga og grundig skrubbet. Ritas gode sjokoladekake, pølser på grillen og mange rett i koppen fortjente vi.

- BOWLING i Hanneviga (ons. 18.nov) er det eneste innendørsarrangementet vi steller i stand utenom årsmøte.. Alltid vellykket og i år med 22 personer inkl. sjåførene.

- Juleavslutning tors.17.des: 30 medlemmer trosset snø og østlig kuling. Labbet fra Lindebøskauen skole på den nye stien ned til Krageviga. Det var godt å komme inn i bunkersen til dykkerklubben. Grøt m/”mandel”, spesiallaget marsipangris, premieutdeling for padlequiz, gjemsellek ute, nissebesøk og pakker til alle. Leder av idrettskretsen Helge Andersen delte ut Frivillighetsprisen 2009 (kunstmaleri) til Leni Nilsen. Den andre prisen gikk til Jan Rob fra Kvinesdal Idrettslag. Stemningsfullt med fakkeltog hjem.

- SKI og SKØYTER ons.13.jan 2010. Planen var skitur på Strai eller Sandrib, men med flotte forhold på øya kunne vi ikke dra over bekken etter vann. 7 stk gikk skitur med hodelykter i oppkjørte løyper på Kjærlighetstien og 13 andre hadde det gøy på den islagte parkeringsplassen i Lindebøskauen.

- DISTANSEPOKALEN 2009: Det er helt sikkert at denne pokalen motiverer mange til ofte og jevnlig padling. 20 medlemmer har dette året klart ett av kravene. Utdeling på årsmøte tors. 11.febr-10. Gratulerer til:

Bronse: Martin Sørensen
Jørgen Kristoffersen
Torkel Reinhartsen
Magnus Mathiassen
Mathias Tønnessen
Per Anders Johanson
Anders Axelsen
Simen Fiskå
Paul Espeland
Espen Johnsen
Lars Fredrik Johanson
Malene Knudsen
Mariette Andersen
Andreas Johnsen
Joakim Andersen
Sølv:           Henrik Brazel
Jan Christian Hoem Henriksen
Vetle Reihartsen
Gull: Leni Nilsen
Inge Jarl Jakobsen
 


Flekkerøy Padleklubb 2008
Styrets rapport:

 
Styrets sammensetning: Leni Nilsen, leder
Rita Andersen, sekretær
Jonny Reinertsen, styremedlem
Grethe Nilsen, styremedlem
Geir Gramvik, styremedlem
Geir Prosgaard, styremedlem

Andre personer med faste oppdrag:
Grete Liane, kasserer
Leif Nilsen, materialforvalter
Tom Garman Bjørnsen,  hjemmesida:   www.padleklubben.com
Annette Martinsen, revisor
Geir Kristiansen, Astrid Brazel, Gunvor Tønnessen, valgkomite
 
- Avholdt 5 styremøter og behandlet ca. 30 saker
- Hatt en styrefest m/ følge hjemme hos Leif og Leni
- Medlemstallet økt litt – nå 132 medlemmer
- Klubben har fått egen hjemmeside som driftes av Tom garman Bjørnsen
- 3 infoskriv er sendt ut til medlemmene
- Flekkerøyposten har tatt inn rapport om Flekkerøy Rundt og klubbmesterskapet
- Fe-vennen hadde ei heilside i juni om ”kameratredning i havgabet” på den populære ungdomssida ”Kick”.
- Rita og Leni har deltatt på ” Stimuleringssamling om barneidrett” i regi av VA/AA Idrettskrets 5.-6.des, Dyreparken Rica Hotell.
- Klubben har gått til innkjøp av brukt båt, Rana 14 fot m/4 hk motor. Motoren ble overhalt før og etter sesongen.
- Christoffer Hammond har fått godtgjørelse for følgebåtkjøring våren -08.
- Klubben har kjøpt inn 8 nye barneårer. Vi har nå 8 kajakker, 1 stk K1, 1 stk K2, 2 padleårer og 10 barneårer til medlemmers disposisjon i padlebua i Alsviga.
- Flytebryggene som Jonny snekret høsten -07 kom på plass til sesongstart og fungerer bra.
- 7 konfirmanter og 1 brudepar har fått hilsen fra klubben. Juleblomst til styremedlemmer, kasserer og webmaster. Og fin oppsats til Flekkerøy Kunst og Kultur som gav oss kr. 5000,- av årets overskudd! Pengene er øremerket brygganlegget i Alsviga.
- Leif Nilsen fikser stadig på kajakkene som blir mye brukt.
- Inge jarl Jakobsen må også i år takkes for tilsyn av padlebua og bryggeanlegget i Alsviga.
- Klubben har fortsatt fokus på sikkerhet. Lege Albrecht Brazel orienterte oss om nedkjøling like etter sesongstart og Geir Gramvik hadde en gøy kveld med velting og kameratredning i juni.
- 2 nybegynnerkurs på våren gav mange nye og en del aktive medlemmer.
- Klubben har fortsatt status som idrettsskole. Fikk kr. 8.500,- i utviklingsstøtte av NIF. Egen terminliste og budsjett er laget for dette.
- Fikk også i år tildelt LAM –midler. Kr. 45.604,- bl.a. for nybegynnersatsing, sikkerhetskurs, u-skoletilbudet og flytebrygger for å lette adkomsten til sjøen.
- Klubben er  registrert i Brønnøysundregisteret; en ganske omfattende jobb, men som nå er gjort.
- 4 av klubbens voksne har fått politiattest. En ny ordning som gjelder fra 1.1.09 for alle som skal utføre oppgaver som innebærer tillitts og ansvarsforhold overfor mindereårige.
 
AKTIVITETER:
 
- 16 fellestreninger i vår  med oppstart og  solskinn 23.april og 14 i høst med
avslutningtur i varm sol 25. sept til Biskophavn. Jevnt over veldig god oppslutning – fra 3 til 18 deltakere…
Ei gang ble trening avlyst pga misforståelser.
Jonny, Rita og Leni har hatt ansvaret, men flere andre voksne skal også ha takk.    Målet har vært minimum 2 voksne padlere hver gang, men det har vært vanskelig å få til. Sikkerheten på turene er ivaretatt med fast person i følgebåten som er kjøpt inn. Alltid med redningsboye, ullpledd og reserveklær i båten. Har hatt 3 velt i løpet av sesongen; uten dramatikk.
 
- Skøytekveld ons.9.febr. i Tresse en stille,fin vinterdag med 4 barn og 2 voksne
 
- 2 nybegynnerkurs : Lør. 26 april kom 8 jenter fra 6.trinn og 1 dame. Leni var instruktør. Stille vær,grått, 9 grader i lufta og i sjøen. Ingen velt heldigvis. En frisk og flink gjeng avsluttet dagen med pølser og hamburgere på grillen og varmet seg med rett i koppendrikke.. Sommersol lør. 10.mai og hele 14 deltakere møtte opp. 9 jenter, 4 gutter og 1 dame. Simen Pettersen, Grethe og Leni var instruktører. Thomas Reinertsen kjørte følgebåt. Grillmat og bading tilslutt.
 
- Ons. 30 .april kom lege Albrecht Brazel for å lære oss om nedkjøling etter fellestreninga. Kun 4 medlemmer tilstede pga. start på langhelg. Vi slo oss sammen med speiderne som også var få. Albrecht gav oss et god innblikk i hva som skjer med kroppen når den blir utsatt for kaldt vann over lengre tid
.
- Kanopadling på Bringsvær ons.21.mai fristet hele 30 deltakere. Vi hadde i utgangspunktet ikke nok biler, men etter en del hektiske telefoner, ble det ordnet med nok sjåfører. Kanobingo på Røynelandsvannet, litt instruksjon og grillkos en halvskyet, stille og litt kald kveld.
 
- Flekkerøy Rundt lør. 7.juni  ble arrangert for 7.gang.Inge Jarl var stevneleder. 21 deltakere er tangering av rekorden. 2 stilte opp i dobbelkajakk. 7 stk padlet Flekkeholmen Rundt. Strålende vær og stille!! De som kjørte følgebåter fikk dermed også en fin-fin tur. Premier til alle. Ulike bedrifter hadde sponset. Kaffi, saft og vafler.
 
- Kameratredningskurs ons. 11.juni:  Fevennen skulle komme og klubbens leder var spent på hvor mange som ville dukke opp siden 10.klasseguttene var på skoletur i Danmark. Hele 20 unger møtte  og det ble et vellykket kurs i regi av Geir Gramvik. Og fin reportasje på ungdomssida Kick.. Må også nevnes at under et velt på dugnadslørdagen i oktober fikk noen medlemmer prøvd det på ordentlig og gjorde alt de skulle raskt og riktig.!!
 
-  Otrapadling ons. 13.aug. 16 medlemmer og 5 sjåfører i ØS PØS regn. Jo mer blaude deltakerne ble, jo gøyere ble det. For en frisk gjeng !!Startet turen som vanlig på Haus, men avsluttet pga vind og bølger ved Sylinderservice og vi  padlet ikke rundt Tangen. Var vi litt pysete da den planlagte festen på Bystranda ble et innendørsarrangement på Kjære brygge etterpå??  Nytt klubbmedlem Jens Helge stod likevel ute og grillet et stort antall pølser
- .
- Kun en distanse på årets klubbmesterskap ons. 3.sept ble gjennomført pga. regn og nesten kulingkast… Men hele 18 barn/ungdommer stilte til start og kun 2 voksne.Og litt hektisk for Rita og Leni å arrangere alt alene. Blå glassvaser og pannebånd med logo i premier til alle. Resultatliste kom i Flekkerøyposten.
-  
- Gudenaa søn. 28. – tirs.30.sept :Årets klubbtur gikk utenlands………
20 unge og 6 voksne med båt og buss til 2 overnattinger på Silkeborg   Vandrerhjem. Allerede en time etter ankomst satt vi i kanoene og padlet ca. 8 km fra Sveijbæk til Silkeborg. En del åpen sjø og hard motvind.. Kanoene lå ved elvebredden til neste morra. Pizzaen på restaurant i byen smakte sånn passe, men frokosten på vanderhjemmet innfridde forventningene og vel så det!! Store nistepakker ble smørt og kanoturen andre dag ble en opplevelse. Gjennom ei sluse midt i byen, over noen lange vann og så medstrøms og i medvind nedover den flotte elva. Gudenaa er Danmarks lengste elv. Vi padlet ca. 14 km denne dagen. Byttet litt på kanolagene underveis. Pause på idylliske Svostrup Kro, der de fleste ble fristet til å kjøpe is.
Fikk beskjed fra busselskapet om liten tid til ”høydetrening” siste morraen, for Superspeed gikk tidligere. Derfor ble det tur til Himmelbjerget rett fra kanoturen.
Lasagnemiddag på vandrerhjemmet og gjemselleker mange timer i mørke kvelden.
Tidlig opp. De fleste hadde heldigvis pakket ( strenge ledere?), den gode frokosten inntas og så på buss til Hirtshals ca. 2,5 timer. Padlequiz og diplomutdeling underveis. Og da vi ankom Kristiansand hadde mange av hjemmesitterne fulgt turen på hjemmesida vår som webmaster Tom ajourførte underveis.
Turlederne Anne Grete Reinertsen og Leni Nilsen var ikke utslitte heller…. Og ingen vond samvittighet at vi brukte ca. 30 000 kr av klubbkassa til denne opplevelsen sammen.
 
-  Dugnad lør.11.okt. er en fin måte å avslutte sesongen på – og veldig viktig.
Hadde lokket  med tur før selve jobbinga begynte og hele 10 morgenfriske
padlere møte opp. Og en time etterpå hadde 6 voksne også kommet seg ut av
 dynene.. Følgebåten og flytebrygga kom på land, 15 kajakker og kanoen ble spylt
 og vasket, nytt stativ til årer og vester ble snekret, bua ble grundig feiet og alltid
 noe  å kaste….
Grillpølser og varm drikke smakte, men aller gøyest for de yngste var nok at dagen
ble avsluttet i 40 knop. Onkel til en av guttene tok dem med i racerbåten!!
 
-   Lindebøskauen skole: Høst-08 Tilbudet fra padleklubben til u-skolen
er gratis og alle 10.klassingene ( hele 65 elever)
 hadde i løpet av høsten en dobbeltime i kajakkpadling hver.
Joakim Andersen, Eirik Løvland, Fredrik Torstensen og Fredrik Remi Jensen var
hjelpelærere alle 4 gangene og gjorde en kjempejobb. Tusen takk til dere!!
 
- OL-Fest på Torvet, tors.9.okt: Vi var 6 miljøvennlige deltakere som tok buss tur/retur byen. Kristansand Kommune inviterte til bløtkake like lang som Andreas Torkelsen kastet da han vant olympisk gull. Og de andre sørlendingene som deltok var også til stede. Masse folk og mange musikkband.
.
- Bowling i Hanneviga, ons. 19.okt: 14 unge og 4 voksne/sjåfører hadde det gøy. Inkl. i prisen var også pizza og brus.
 
- Pizza-kveld i skauen, tors. 18.des: Dette er blitt tradisjon like før jul. Og 11 unge og 5 gamlinger gikk fra bedehuset til Mæbøtjønna i mørket. 3 store hjemmelagde pizzaer på bål, none pølser, Bringsværgjemsel og fakkeltog i regn tilbake. Fin avslutning på et aktivt år 2008.
 
- Distansepokalen 2008:       Det er sikkert at denne pokalen motiverer mange til ofte og jevnlig frammøte. Hele 19 barn/unge har dette året klart ett av kravene. Kun 2 av den ”eldre”. Det blir høytidelig utdeling på årsmøtet tirs.10.febr -09. Samme dagen er det 10 årsjubileum for klubben. Hele klubben gratulerer:                              
 
Bronse: Caroline Andås
Trine Bakke
Nina Grunde Syrstad
Malin Martinsen
Thea Torgersen
Helene Guttormsen
Serine Sørensen
Henrik Brazel
Jan Christian Hoem Henriksen
Oscar Tønnessen
Joakim Andersen
Fredrik Torstensen
Eirik Løvland
Sølv: Mariette Andersen
Mathias Tønnessen
Torkel Reinhartsen
Paul Espeland
Vetle Reinhartsen
Gull: Daniel Stray
Leni Nilsen
Inge Jarl Jakobsen